اطلاع رسانی > اخبار >
.: اخبار

آغاز به کار وب سایت و سامانه ثبت نام و دریافت مقالات

پورتال "همایش ملی عفاف ، حجاب و سبک زندگی " راه اندازی گردید.

پورتال "همایش ملی عفاف ، حجاب و سبک زندگی " راه اندازی گردید. پژوهشگران محترم می توانند از طریق سامانه کاربران ضمن ثبت نام نسبت به ارسال اصل مقاله اقدام و همچنین پیگیر فعالیتهای جاری همایش نیز باشند.

بازگشت1395/11/20