اطلاع رسانی > اخبار >
.: اخبار

اطلاعیه 5 : ویژه داوطلبان مصاحبه دکتری

دبیرخانه همایش ملی عفاف ، حجاب و سبک زندگی در همین خبر به اطلاع می رساند دانشجویان دکتری، محققان و پژوهشگرانی که مقالات خود را جهت بررسی و داوری به این کنفرانس ارسال نمایند ......

 دبیرخانه همایش ملی عفاف ، حجاب و سبک زندگی  در همین خبر به اطلاع می رساند دانشجویان ، محققان و پژوهشگرانی که مقالات خود را جهت بررسی و داوری به این کنفرانس ارسال نمایند و در ادامه مقاله آنان پذیرفته شود و ثبت نام خود را تکمیل نمایند، می توانند از امکان دریافت گواهی پذیرش به زبان انگلیسی جهت ارائه به مصاحبه دکتری استفاده نمایند.

این گواهی در پانل کاربری پژوهشگران پس از انجام مراحل ارسال و ثبت نام نهائی مقاله قابل دریافت می باشد.

لازم به ذکر می باشد که این گواهی پذیرش بوده که با سربرگ و مهر همایش ارائه می گردد و گواهی اصلی بعد از کنفرانس تقدیم می گردد.

ضمنا به منظور استفاده از امتیاز مجلات بعد از دریافت گواهی پذیرش موقت ، مقاله(انگلیسی) به مدت 4 روز کاری به صورت رایگان در مجلات معتبر بین المللی چاپ خواهد رسید

 

 

                                                                                                                                با تشکر

                                                                                                                              دبیرخانه همایشبازگشت1396/02/17