اطلاع رسانی > اخبار >
.: اخبار

برگزاری همایش

به لطف و یاری خداوند و همت کلیه عزیزان علمی و اجرایی ، و همچنین استقبال گسترده شما پژوهشگران گرامی "همایش ملی عفاف ، حجاب و سبک زندگی" با حضور 320 نفر از پژوهشگران باموفقیت اجرا گردید.
امیدواریم که این رویداد علمی بتواند بازخورد مناسب را برای کلیه شرکت کنندگان فراهم نموده باشد و راهی بسوی پیشرفت برای پژوهشگران کشور عزیزمان روشن کرده باشد.بازگشت1396/04/22