صفحه اصلی > محورهای همایش
.: محورهای همایش

 1-   حجاب و عفاف

  نقش نماز در ترویج حجاب و عفاف

  نقش امر به معروف و نهی از منکر در حجاب و عفاف

  حجاب و عفاف از منظر قرآن ، روایات وادیان مختلف

   آسیب شناسی فرهنگی –اجتماعی حجاب و عفاف

   نقش دانشگاه در ترویج فرهنگ حجاب و عفاف

   نقش فضای مجازی و رسانه های مجلسی در حجاب و عفاف

   ابعاد جنگ نرم در فرهنگ حجاب و عفاف

   آثار هنری مرتبط با حجاب و عفاف

   مفهوم شناسی و مستندات دینی عفاف و حجاب

   
معرفی آثار و رسائل حجابیه

   
حجاب از منظر روانشناسی

 
نقش حجاب و عفاف در کاهش آسیب­های اجتماعی

   حجاب و بی حجابی و مسألۀ اشتغال

   
آسیب شناسی حجاب زنان ایرانی در عصر حاضر

 
2-سبک زندگی

  سبك زندگي و مديريت فرهنگي خانواده

  سبك زندگي اسلامي و عفت و غيرت ديني

  سبك زندگي اسلامي و مؤلفه‌هاي حفظ كرامت زن

  نقش ماهواره در تغيير سبك زندگِيِ خانواده‌

  رسالت و جایگاه دانشگاهها و مراکز آموزش عالی در تربیت فرهنگی و سبک زندگی

  ازدواج، خانواده، خويشاوندي و سبك زندگي

  زنان سرپرست خانوار، آسيب‌ها، چالش‌ها و راه‌كارها

  شاخص‌ها، بايدها و نبايدهاي سبك زندگي اسلامي- ايراني

  آموزش سبك زندگي اسلامي در خانواده (بايسته‌ها، موانع و راه‌كارها)

  مقايسه‌ي سبك زندگي اسلامي با سبك زندگي غربي

  راه‌كارهاي توانمندسازي فرهنگي مبتني بر سبك زندگي اسلامي

  سبك زندگي اسلامي و فرهنگ‌سازي استفاده از رسانه‌ها و فنّاوري‌هاي جديد در
خانواده‌ها

  معرفی راهبردها، شیوه ها، سنت ها، روش ها، الگوها و ابزارهای سبک زندگی با     خواستگاه فرهنگ ایرانی - اسلامی

  اقتصاد مقاومتی و سبک زندگی

  مطالعات زنان و خانواده 

  جامعه شناسی دینی 

3- 
آسیب شناسی اجتماعی

 آسیب شناسی جامعه پذیری دینی در نظام خانواده

 آسیب شناسی توانمندی مذهبی در نظام خانواده

 آسیب شناسی همسان سازی دینی در نظام خانواده

 آسیب شناسی همسان سازی سنتی،فرهنگی در نظام خانواده

 

 آسیب شناسی انحرافات اجتماعی در خانواده

 آسیب شناسی اثرات رسانه های جمعی مدرن در نظام خانواده

 آسیب شناسی اثرات گسترش آموزش عالی بر ساختار و روابط خانواده

 آسیب شناسی اثرات بهزیستی روانشناختی و سلامت کلی

 اثرات فقر بر بروز و تشدید آسیب های اجتماعی در نظام خانواه

 اثرات بیکاری بر بروز و تشدید آسیب های اجتماعی در نظام خانواده

 آسیب شناسی الگو های مصرف خانواده ایرانی با تاکید بر نقش زنان و مصرف بهینه

 اثرات اشتغال زنان بر روابط و ساختار خانواده

 آسیب شناسی میزان آگاهی از حقوق تکالیف قضایی در ایجاد و حفظ نظام خانواده

 آسیب شناسی میزان امنیت قضایی در پیشگیری یا بروز طلاق در خانواده

 آسیب شناسی حقوق و تکالیف زوجین در حفظ نظام خانواده

 آسیب شناسی حقوقی خانواده در انواع اعتیاد زوجین

4.مفاهیم، مبانی و نظریه های عفاف و حجاب در فرهنگ اسلامی 

- مبانی، مفاهیم، ابعاد و مصادیق عفاف و حجاب

- اهمیت و جایگاه عفاف و حجاب در فرهنگ اسلام

- تبیین و مطالعه تطبیقی فرهنگ عفاف و حجاب در اسلام و دیگر ادیان

- عفاف و حجاب از منظر بزرگان و نظریه پردازان اسلامی

5. الگوهای تعیین شاخص و معیار برای عفاف و حجاب اسلامی

-بررسی الگوهای تعیین و معرّفی شده برای عفاف و حجاب اسلامی

- بررسی نقش و عملکرد نظام اداری کشور در ترویج فرهنگ عفاف و حجاب

- احصاء و رتبه بندی عوامل مؤثر بر فرهنگ عفاف و حجاب اسلامی

- طراحی مدل بومی فرهنگ عفاف و حجاب در مراکز درمان

6. توصیف و تحلیل عملکرد دستگاه های سیاست گذار و اجرایی در ترویج فرهنگ عفاف وحجاب
 
- تبیین و نقش شورای انقلاب فرهنگی در ترویج فرهنگ عفاف و حجاب 

- بررسی نقش و عمکرد نیروی انتظامی در ترویج فرهنگ عفاف و حجاب

- بررسی نقش و عمکرد سازمان صدا و سیما در ترویج فرهنگ عفاف و حجاب

- بررسی نقش و عمکرد وزارت ارشاد اسلامی در ترویج فرهنگ عفاف و حجاب

- بررسی نقش و عمکرد حوزه¬های علمیه و نهادهای حوزوی در ترویج فرهنگ عفاف و حجاب

- بررسی نقش و عمکرد وزارت بهداشت و مراکز درمانی در ترویج فرهنگ عفاف و حجاب