درخواست گواهی موقت

 نحوه درخواست گواهی پذیرش:
1- پس از مشخص شدن نتیجه داوری در صورتیکه مقاله پذیرش نهایی گردیده، نسبت به پرداخت هزینه اقدام نمایید.

- پس از پرداخت هزینه در پنل کاربری منوی ویرایش و وضعیت داوری مقالات گزینه گواهی می توانید گواهی موقت مقاله را دریافت کنید.


2- پس از مشخص شدن نتیجه داوری در صورتیکه مقاله پذیرش نهایی گردیده، نسبت به پرداخت هزینه اقدام نمایید.

- ارسال ایمیل به ادرس  Acceptance.conf@gmail.com

با موضوع :

درخواست گواهی موقت - عنوان کنفرانس: ----------- کد مقاله: ----------- (حتما ایمیل را از ایمیلی که ثبت نام کرده اید ارسال کنید.)

ضمنا از ارسال ایمیل به سایر ایمیل ها خودداری نمایید، زیرا تمامی ایمیل های درخواست گواهی پذیرش حذف می شوند و پاسخ داده نمی شود.