تکمیل اطلاعات نویسندگان در پنل کاربری
1401/04/11

پژوهشگران گرامی با توجه به اینکه گواهی ها از اطلاعات وارد شده در پنل کاربری صادر می شوند نسبت به بررسی و در صورت نیاز به اصلاح اطلاعات پنل کاربری طبق اطلاعات فایل مقاله اقدام نمایید. 

جهت اصلاح نویسندگان پنل کاربری با شماره واتس اپ دبیرخانه در ارتباط باشید و مشخصات نویسنده را طبق موارد خواسته شده در ذیل ارسال نمایید.

پیام درخواست ویرایش نویسندگان حتما از شماره ثبت شده در پنل کاربری ارسال شود.

شماره واتس اپ دبیرخانه: 09902936615

نام کنفرانس:

کد مقاله:

نویسنده مسئول::

 

 

______________________________________________________________

نام و نام خانوادگی فارسی نویسنده 1: 

نام و نام خانوادگی انگلیسی نویسنده 1: 

ادرس ایمیل نویسنده 1:

وابستگی علمی فارسی نویسنده 1:

وابستگی علمی انگلیسی نویسنده 1:

______________________________________________________________

نام و نام خانوادگی فارسی نویسنده 2: 

نام و نام خانوادگی انگلیسی نویسنده 2: 

ادرس ایمیل نویسنده 2:

وابستگی علمی فارسی نویسنده 2:

وابستگی علمی انگلیسی نویسنده 2:

______________________________________________________________

و به همین ترتیب هرچندتا نویسنده است ارسال شود.